Близо 100 милиона души в страните от ЕС са в риск от бедност

Европейската статистическа служба публикува данните за паричната бедност в страните от ЕС през 2020 година...

1720382
Близо 100 милиона души в страните от ЕС са в риск от бедност

Близо 100 милиона души в Европейския съюз (ЕС) са били в риск от бедност или социално изключване миналата година.

Европейската статистическа служба (Евростат) публикува данните за риска от парична бедност в Европейския съюз (ЕС) през 2020 година.

Съответно 21,9 % от населението в ЕС е било заплашено от риск от бедност през миналата година, а общо 96,5 милиона души в страните от ЕС са били на прага на бедността.

Държавите с най -висок дял на хората, живеещи на прага на бедността, са Румъния (35,8%), България (33,6%), Гърция (27,5%) и Испания (27%).

Страните с най -ниски нива на бедност са Чехия с 11,5 %, Словакия с 13,8 %, Словения с 14,3 % и Холандия с 15,8 %.Още новини по темата