Повишаване на индустриалното производство през декември

Индексът на индустриалното производство през декември 2020 година се увеличи с 1,3 % на месечна база и с 9 % на годишна база...

1582373
Повишаване на индустриалното производство през декември

Индексът на индустриалното производство през декември 2020 година се увеличи с 1,3 % на месечна база и с 9 % на годишна база.

Турският статистически институт обяви данните за индекса на индустриалното производство през декември 2020 година.

През разглеждания период индустриалното производство се увеличи с 9% спрямо същия период на предходната година и с 1,3% спрямо предходния месец.

При отделните подотрасли на промишления сектор, индексът на добивната промишленост се е увеличил с 6%, а индексът на преработващата промишленост се е увеличил с 9,5% през декември 2020 година в сравнение със същия месец на предходната година.

 Още новини по темата