Турският статистически институт обяви данните за безработицата през ноември

Безработицата в Турция през ноември 2020 година се понижи с 0,9% на 12,9% спрямо същия период на 2019 година...

1580875
Турският статистически институт обяви данните за безработицата през ноември

Безработицата в Турция през ноември 2020 година се понижи с 0,9% на 12,9% спрямо същия период на 2019 година.

През разглеждания период броят на безработните е намалял с 303 000 души на 4 005 000 души.

Турският статистически институт обяви данните за работната заетост през ноември 2020 година.

През месец ноември броят на безработните на възраст над 15 години намаля с 303 000 души на 4 005 000 души, което е спад от 0,9% на годишна база.Още новини по темата