Икономическото доверие в Турция расте

Индексът на икономическото доверие нарастна с 1,6 % на месечна база и достигна 96,2 през януари...

1572973
Икономическото доверие в Турция расте

Индексът на икономическото доверие нарастна с 1,6 % на месечна база и достигна 96,2 през януари.

Турският статистически институт обяви данните за индекса на икономическото доверие за месец януари.

През разглеждания период индексът на икономическото доверие нарастна с 1,6 % спрямо месец декември 2020 година и достига 96,2%.

Увеличението на индекса на икономическото доверие произтича от нарастването на доверието в потребителския сектор и сектора на услугите.Още новини по темата