Рецесията предизвикана от Ковид-19 ще се чувства и в предстоящите години...

Рецесията предизвикана от Ковид-19 ще се чувства и в предстоящите години...

1462939
Рецесията предизвикана от Ковид-19 ще се чувства и в предстоящите години...

Агенцията за международни кредитни рейтинги Фитч оповести че рецесията в световната икономика предизвикана от пандемията от Ковид-19 ще продължи да се чувства и през предстоящите години. 

Агенцията заяви че се очаква в икономическо развити страни като САЩ, Япония, Канада, Германия, Франция и Великобритания да бъде регистриран спад от 3 или 4 процента в брутния вътрешнонационален продукт. 

Отбелязано бе че с нарастването на безработицата, с намаляването на работните часове и със снижаването на инвестициите, последствията от Ковид-19 може да станат трайни. 

В изявлението се подчертава че има голяма неопределеност в икономическия изглед в света и не може да се прогнозира как ще протече напълно процеса на пандемия на Коовид-19 за икономиките в света. 

Заявява се че евентуална втора вълна и повторно налагане на карантинните мерки ще снижат скоростта на икономическо възстановяване но напредъкът постигнат в сферата на медицината може да осигури бързо нормализиране на положението.

 Още новини по темата