Доверието на потребителите се увеличава през юни

Индексът на икономическо доверие се повиши с 19,1% на месечна база през юни до 73,5...

1445338
Доверието на потребителите се увеличава през юни

Индексът на икономическо доверие се повиши с 19,1% на месечна база през юни до 73,5.

Турският статистически институт оповести данните за икономическото доверие през месец юни.

През юни индексът на икономическото доверие се повиши с 19,1% до 73,5 спрямо май. Увеличението на индекса на икономическото доверие се дължи на увеличението в доверието в потребителския, реалния сектор (преработващата промишленост), сектора на услугите, търговията на дребно и строителната индустрия.

Индексът на доверието на потребителите през юни се увеличи с 5,2% на годишна база до 62,6, индекса на доверието в реалния сектор се увеличи с 22,2% до 89,8, индекса на доверието в сектора на услугите се увеличи с 8,5% до 55,5, доверието в сектора на търговията на дребно се увеличи с 9,3% до 86,4, а индекса на доверието в строителния сектор се повиши с 33,1% до 78.

 Още новини по темата