Доверието на потребителите се увеличава

Индексът на потребителското доверие през юни се увеличи на 62,6 % в сравнение с предходния месец...

1440972
Доверието на потребителите се увеличава

Индексът на потребителското доверие през юни се увеличи на 62,6%, което е ръст от 5,2 процентни пункта в сравнение с предходния месец.

Турският статистически институт обяви данните за индекса на потребителското доверие за месец юни.

Индексът на потребителското доверие през месец май бе 59,5%, а през юни се увеличи на 62,6%.

През разглеждания период индексът, измерващ очакванията на домакинствата за тяхното финансово състояние се увеличи на 79,9%, което е ръст от 0,8%.

Общото очакване на икономическата ситуация нарастна с 4,5 процента на месечна база и достигна 85,5 %.

Индексът за текущата икономическа ситуация на месечна база се увеличи с 4,5 процентни пункта на 85,5%Още новини по темата