Ръст на потребителското доверие през март

През месец март, индексът на потребителското доверие се повиши с 1,7 % на 58,2 спрямо предходния месец...

1383518
Ръст на потребителското доверие през март

През месец март, индексът на потребителското доверие се повиши с 1,7 % на 58,2 спрямо предходния месец...

Турският статистически институт обяви данните за индекса на потребителското доверие за месец март.

Индексът на потребителското доверие, който през месец февруари на настоящата 2020 година бе 57,3% през месец март се покачи на 58,2%.

През разглеждания период индексът за очакванията за финансовото състояние на домакинствата се увеличи с 2,3 % на 78,6%.Още новини по темата