Епидемията от COVID-19 може да струва 347 милиарда долара

Епидемията от новият коронавирус COVID-19 може да струва 347 милиарда долара на световната икономика...

1379765
Епидемията от COVID-19 може да струва 347 милиарда долара

Епидемията от новият коронавирус COVID-19 може да струва 347 милиарда долара на световната икономика.

Според доклад на Азиатската банка за развитие,  икономическият растеж в развиващите се азиатски икономики и в света се очаква да падне през тази година поради епидемията от COVID-19.

Азиатската банка за развитие прогнозира, че глобалното негативно въздействие от вирусната епидемия според най-добрия сценарий, предвиждащ епидемията да продължи 2 месеца, ще струва 76,6 милиарда долара на световната икономика, ако продължи 3 месеца – 155,9 милиарда долара, а ако продължи 6 мсеца 346,9 милиарда долара.

Според най-добрият сценарий епидемията от коронавируса ще намали глобалния растеж с 0,08%, според умерения сценарий с 0,18 %, а според най-лошия сценарий с 0,40 %.

 Още новини по темата