Увеличение на чуждестранните инвестиции

Вицепрезидентът на Турция Фуат Октай заяви, че е отчетен ръст 12,6% в инвестициите в Турция...

1314966
Увеличение на чуждестранните инвестиции

Вицепрезидентът на Турция Фуат Октай заяви, че въпреки спада с 13 на сто в преките инвестиции в световен мащаб през 2018 година е отчетен ръст 12,6% в инвестициите в Турция.

Фуат Октай в речта си в парламента отбеляза, че през 2018 година в Турция са били реализирани инвестиции за 518 милиона и 750 хиляди долара и в тези рамки е била осигурена работна заетост за 1106 души.

Октай каза: "Целим да публикуваме в края на годината „Националната стратегия за изкуствен интелект” за да се гарантира ефективното използване на изкуствения интелект в публичния сектор."

Вицепрезидентът Октай подчерта: „Броят на проектите в отбранителната индустрия, които през 2002 година бяха 66, сега са близо 700.“

               Още новини по темата