Увеличение на износа през ноември

През месец ноември на настоящата 2018 година е реализиран износ за 15 милиарда и 529 милиона долара, което е ръст от 9,4% спрямо същия период на миналата година...

1116714
Увеличение на износа през ноември

През месец ноември на настоящата 2018 година е реализиран износ за 15 милиарда и 529 милиона долара, което е ръст от 9,4% спрямо същия период на миналата година и внос за 16 милиарда и 180 милиона долара, което е спад от 21,3%.

Турският статистически институт оповести данните за външната търговия за периода януари-ноември.

През месец ноември външнотърговският дефицит е намалял на 651 милиона долара, което е с 89,8% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

В периода януари-ноември 2018 година е реализиран износ за 154 милиарда и 186 милиона долара, което е ръст от 7,7% спрямо същия период на миналата година, а вноса се е понижил на 206 милиарда и 505 милиона долара, което е спад от 2%.

През разглеждания период външнотърговския дефицит се е понижил с 22,6 % на 52 милиарда и 319 милиона долара.Още новини по темата