"Опасенията са неоснователни"...

Вицепремиерът на Турция Мехмет Шимшек заяви, че са неоснователни опасенията относно фискалната политика...

965789
"Опасенията са неоснователни"...

Вицепремиерът на Турция Мехмет Шимшек заяви, че са неоснователни опасенията относно фискалната политика.

Шимшек отбеляза, че гледайки икономическите показатели става ясно, че има известно забавяне в икономиката.

Шимшек каза: „Проведохме важни реформи за да намалим външния дефицит. Въведохме важни стимули за инвестициите, които ще намалят вноса. Благодарение на тези инвестиции външнотърговският дефицит на Турция ще се понижи на 19 милиарда долара”.

Шимшек  във връзка с безпокойствата породили се след стимулите от последния период посочи: „Опасенията относно фискалната политика са неоснователни. В краткосрочен план няма да има трайни щети, но в средносрочен и дългосрочен план ще бъде съхранена финансовата дисциплина без да се увеличава данъчното облагане”.Още новини по темата