Ръст на икономическото доверие в Турция

През месец януари индексът на икономическото доверие достигна 104,9 пункта...

900118
Ръст на икономическото доверие в Турция

Турският статистически институт оповести иднекса на икономическото доверие за месец януари.

През разглеждания период индексът е достигнал 104,9 пункта, което е ръст от 10% на месечна база.

През месец декември индексът на икономическото доверие бе 95,3 пункта.

Увеличението на индекса на икономическото доверие се дължи на увеличението на индекса на доверието в потребителския, реалния сектор (производствена промишленост), услугите, търговията и строителната индустрия.Още новини по темата