Балканите-Текущи събития 89

Преките инвестиции на Турция в балканските страни е един от въпросите, по който медиите проявяват голям интерес през последните години...

819482
Балканите-Текущи събития 89

С приключването на периода на Студената война започнаха да се развиват й търговските отношения на Турция с регионалните страни. За съжаление обаче икономическите отношения наред с това, че от година на година продължават да се развиват, все още не са на желаното ниво. Освен това войните, на които стана сцена бивша Югославия насочиха турските бизнесмени да инвестират предимно в Румъния и България. Наред с това продължаващия процес на развитие и усилията за приватизация продължават да предоставят икономически възможности за турските бизнесмени.

Преките инвестиции на Турция в балканските страни е един от въпросите, по който медиите проявяват голям интерес през последните години. Интерес представлява въпроса в коя балканска страна Турция реализира най-големи инвестиции. Поради недостатъчните данни този въпрос не е разяснен напълно.

В общи линии е трудно установяването на пълнните данни за преките чуждестранни инвестиции на дадена страна в чужбина. Причината за това е че при подготовката на официалните данни на страната инвеститор се взема предвид само износа на капитал от страната. Официалните данни на страната инвеститор не  отразяват инвестициите осъществени от трета страна. Например инвестициите в Румъния осъществявани от турски инвеститор живеещ в Холандия не фигурират в официалните данни на Турция. От друга страна в официалните статистически данни на Румъния тази инвестиция фигурира като инвестиция на Холандия, а не на Турция. Именно поради това не съществуват точни данни относно преките инвестиции на Турция в балканските страни.

Въпреки това министерството на икономиката на Република Турция представя най-достоверните прогнози за преките чуждестранни инвестиции на Турция, тъй като взема предвид и инвестициите осъществени през трети страни.

Според данните на министерството на икономиката кумулативната стойност на преките инвестиции осъществени от Турция в балканските страни през 2007 година е била 3,5 милиарда долара. През 2016та година кумулативната стойност на преките инвестиции на Турция в балканските страни достигна приблизително 10 милиарда долара. Тези данни са показател за развитието на икономическите отношения на Турция с балканските страни през последните 10 години. Турските фирми представят услуги в различни сектори в балканските страни като хранително-вкусовата промишленост, комуникациите, банковото дело и телевизията.

Турските предприемачи инвестират главно в Румъния и България. Румъния е балканската страна, в която турските предприемачи инвестират най-много. Общата стойност на турските инвестиции в Румъния през 2016 година възлиза на близо 4 милиарда долара, което се равнява на 39% от преките турски инвестиции в балканските страни. Преките турски инвестиции в България възлизат на 2,2 милиарда долара, а в Албания на 2 милиарда долара.

През последните години се наблюдава значително подобрение и на турските инвестиции в Македония, Хърватия и Косово. През 2011 година турските инвестиции в тези три страни бе на стойност 235 милиона долара, а през 2016 година достигна 1,3 милиарда долара. Според данните на икономическото министерство кумулативна стойност на турските инвестиции в Македония през 2016 година бе 500 милиона долара, в Хърватия 430 милиона долара, а в Косово 341 милиона долара.

Турските инвестиции в Черна гора пък възлизат на 39 милиона долара. От друга страна внимание привлича факта, че турските инвестиции в Босна и Херцеговина също са доста малки. Кумулативната стойност на преките турски инвестиции в Босна и Херцеговина през 2016 година бе 197 милиона долара. Според данните на турското посолство в Босна и Херцеговина освен преките инвестиции, от 1995та година до днес финансовият принос на различните учреждения на Турция и главно на турската агенция за сътрудничество и развитие /ТИКА/ в тази страна възлиза на 1 милиард евро.

Сърбия и Гърция притежават сравнително по-голям пазар от другите регионални страни, но поради вълненията в политическите отношения с Турция инвестициите в тази страна са останали сравнително ниски. Кумулативната стойност на преките турските инвестиции в Сърбия през 2016 година бе 113 милиона долара, а в Гърция близо 100 милиона долара.

Паралелно на политическото сближаване през последните години между Анкара и Белград нарастна и интереса на турските бизнесмени към Сърбия.

Инвестициите на балканските страни в Турция с изключение на гръцките инвестиции са на символично ниво. Преките инвестиции на Гърция в Турция през 2016 година възлизат на 6,3 милиарда долара, което се равнява на 64% от общите инвестиции на Гърция в балканските страни. Още новини по темата