Повишение на икономическото доверие през март

През месец март индексът на икономическото доверие достигна 96,1%...

702421
Повишение на икономическото доверие през март

         Турският статистически институт оповести данните за индекса на икономическото доверие през месец март на настоящата 2017 година.

         През разглеждания период индексът на икономическото доверие достигна 96,1%, което е с 5 пункта повече в сравнение с предходния месец.

         Увеличението на индекса на икономическото доверие се дължи на увеличението на индексите измерващи доверието в строителната индустрия, сектора на услугите, потребителите и реалния сектор (преработващата промишленост).

         През месец март индексът на потребителското доверие е нарастнал на 67,8%, което е с 3,2 пункта повече в сравнение с предходния месец.

         През месец март индексът на доверието в сектора на услугите се увеличи от 92,9% на 96,9 %, а индекса на доверието в строителния сектор се увеличи от 76,4% на 85,8%.Още новини по темата