Увеличение на износът през ноември

Турският статистически институт оповести данните за износа през месец ноември на настоящата 2016та година...

640723
Увеличение на износът през ноември

         Турският статистически институт оповести данните за износа през месец ноември на настоящата 2016та година.

         През разглеждания период е реализиран износ за 12 милиарда и 817 милиона долара, което е ръст от 9,7 % спрямо същия период на миналата година и внос за 16 милиарда и 931 милиона долара, което е увеличение от 6 %.

         През ноември външнотърговският дефицит се понижи с 4,1% и достигна 4 милиарда и113 милиона долара.

         В периода януари до ноември е реализиран износ за 129 милиарда и 793 милиона долара, което е спад от 1,7 % спрямо същия период на миналата година. През същия период вноса е намалял с 4,8% и е достигнал 180 милиарда и 196 милиона долара.

         Външнотърговският дефицит в периода януари-ноември е намалял на 50 милиарда и 403 милиона долара, което е с 11,8% по-малко от същия период на миналата година.Още новини по темата