Увеличение на инфлацията през ноември

Турският статистически институт оповести данните за инфлацията през месец ноември на настоящата 2016 година...

624139
Увеличение на инфлацията през ноември

Турският статистически институт оповести данните за инфлацията през месец ноември на настоящата 2016 година.

         През разглеждания период индексът на потребителските цени се е увиличил с 0,52% на месечна база, а индекса на производствените цени с 2%.

         На годишна база индексът на потребителските цени се е увеличил със 7%, а индекса на производствените цени с 6,41%.Още новини по темата