Увеличение на износа на автомобили през месец юли

Автомобилостроителният сектор на Турция обезпечи 5 процентен ръст в износа през месец юли на настоящата 2016та година...

546752
Увеличение на износа на автомобили през месец юли
bursa otomotiv sektörü.jpg

         Автомобилостроителният сектор на Турция обезпечи 5 процентен ръст в износа през месец юли на настоящата 2016та година. През разглеждания период е реализиран износ за 1,7 милиарда долара.

         Делът на турската автомобилна индустрия от общия износ реализиран за месец юли е 19,7%, което е най-високата стойност от 2008ма година насам.

         През разглеждания период за страните от ЕС е осъществен износ на стойност 1,3 милиардо долара, което е ръст от 10%. За периода януари-юли от автомобилостроителния сектор е реализиран износ за 13,4 милиарда долара, което е увеличение от 11%.

         През месец юли е осъществен износ на леки автомобили за 608 милиона долара, което е ръст от 25% и износ на лекотоварни автомобили за 381 милиона долара, което е увеличение от 4%.

         Най-големите вносители на леки автомобили са Италия, Германия, Словения и Полша.



Още новини по темата