Увеличение на индексът на икономическото доверие през юли

През месец юли индексът на икономическото доверие достигна 95,7%, което е ръст от 14,9% спрямо предходния месец...

539688
Увеличение на индексът на икономическото доверие през юли

        Увеличение на индексът на икономическото доверие през месец юли.

         Турският статистически институт оповести индекса за икономическото доверие през месец юли на настоящата 2016 година.

         През разглежданият период индексът на икономическото доверие достигна 95,7%, което е ръст от 14,9% спрямо предходния месец.

         Увеличението на икономическото доверие се дължи на увеличението на доверието в секторите на услугите, търговията на дребно, строителния сектор и реалния сектор.

         Пез месец юли индексът на доверието в строителния сектор нарасна с 2.5% и достигна 82.95%, индекса на доверието в сектора на услуги нарасна 5,3% и достигна 100,86%, индекса на доверието в реалния сектор (промишленост) нарасна с 1,9% и достигна 106.30 % а индекса на доверието в сектор търговията на дребно обезпечи ръст от 3.9%, достигайки до 103.56 %.

         През разглеждания период индексът на потребителското доверие е намаляло на 67,03%, което е спад от 3,5%.Още новини по темата