Понижение на дефицита по текущата сметка

През април дефицитът по текущата сметка е намалял с 16,3%...

501040
Понижение на дефицита по текущата сметка

         Понижение на външнотърговският дефицит...

         Турският статистически институт оповести данните за външнотърговския дефицит за месец април на настоящата 2016та година. През разглеждания период външнотърговският дефицит е намалял на 4 милиарда и 207 милиона долара, което е понижение от 16,3%.

         През април Турция е реализирала износ за 11 милиарда 983 милиона долара и внос за 16 милиарда и 190 милиона долара.

         През месец април е регистрирано увеличение на износа за страните от ЕС. Най-голям износ е осъществен за Германия, която е следвана от Великолбритания, Италия и САЩ.

         Най- голям внос е реализиран от Китай.Още новини по темата