Продължава спадът на дефицита по текущата сметка...

Понижение на дефицита по текущата сметка през месец февруари...

469068
Продължава спадът на дефицита по текущата сметка...

Продължава спадът на дефицита по текущата сметка...

Централната банка на Турция оповести, че през месец феврури на настоящата 2016та година дефицита по текущата сметка е намалял с 1 милиард 534 милиона долара спрямо същия период на миналата година и се е понижил на 1 милиард 785 милиона долара.

Дефицитът по текущата сметка за последните 12 месеца се понижи на 30 милиарда и 511 милиона долара.

Голяма роля за понижението на дефицита по текущата сметка има спада на външнотърговския дефицит.Още новини по темата