Ръст на индекса на икономическото доверие

През месец март индексът на икономическото доверие се е увеличил на 78,27%...

458158
Ръст на индекса на икономическото доверие

Турският статистически институт оповести данните за индекса на икономическото доверие през месец март на настоящата 2016та година.

През разглеждания период индексът на икономическото доверие се е увеличил на 78,27%, което е ръст от 9,5% спрямо предходния месец.

Индексът на доверието в сферата на услугите през месец март се увеличил на 93,5%, което е ръст от 4,8% спрямо месец февруари. През разглеждания период индексът на доверието в сектора на търговията на дребно е отбелязал ръст от 4,1% и е достигнал 110,51% спрямо предходния месец.

Индексът, оценяващ доверието в строителния сектор пък се е понижил на 81,43%, което е спад от 1,7.Още новини по темата