Učenje odlomka iz Kuran i Kerima: Sura Ali Imran od 18. do 20. ajeta i prevod


Tagovi: dova