"ORUČ REIS " NASTAVLJA SA OBAVLJANJEM DUŽNOSTI ...