U zadnjem trenutku izbjegnuta katastrofa u Veneciji

U zadnjem trenutku izbjegnuta katastrofa u Veneciji