Narod Azerbejdžana proslavlja sporazum kojim je okončana okupacija Nagornje Karabaha

Narod Azerbejdžana proslavlja sporazum kojim je okončana okupacija Nagornje Karabaha