Evo kako je počeo sukob Kine i Indije na Himalajima juna 2020.

Evo kako je počeo sukob Kine i Indije na Himalajima juna 2020.