Da li su Tunižani zaista ustali protiv ¨Muslimanskog bratstva¨?

Da li su Tunižani zaista ustali protiv ¨Muslimanskog bratstva¨?