Azerbejdžanska vojska nanijela težak udarac armenskoj vojsci

Azerbejdžanska vojska nanijela težak udarac armenskoj vojsci