Armenija ne može da pruža otpor azerbejdžanskoj vojsci koja bilježi veliko napredovanje