Objavljen registar u vezi sirijskih izbjeglica u Turskoj

Direkcija za migrante pri Ministarstvu unutrašnjih poslova je objavila podatke u vezi sirijskih izbjeglica u Turskoj.

Objavljen registar u vezi sirijskih izbjeglica u Turskoj

U Turskoj je do juna 2018. godine registrovano 3 miliona 570 hiljada 352 sirijske izbjeglice.

Direkcija za migrante pri Ministarstvu unutrašnjih poslova je objavila podatke u vezi sirijskih izbjeglica u Turskoj.

Podaci Direkcije potvrđuju da se od ukupnog broja sirijskih izbjeglica, u Turskoj nalazi milion 935 hiljada 499 muškaraca i milion 634 hiljade 853 žene.

216.890 izbjeglica živi u izbjegličkim kampovima, dok 3 miliona 353 hiljade 462 osobe žive u gradovima i okolnim područjima.

Istanbul, sa 563 hiljade 15 osoba je grad u kojem se nalazi najviše sirijskih izbjeglica, dok je Bayburt (28) grad u kojem živi najmanji broj sirijskih izbjeglica.

Bayburt slijede Artvin (34), i Tunceli (44).

Kilis je grad u kojem u odnosu na lokalno stanovništvo živi najviši broj izbjeglica (96,26%). Broj registrovanih izbjeglica u Kilisu je povećan za 515 u odnosu na prethodni mjesec.

Artvin je grad sa najmanjim brojem sirijskih izbjeglica u odnosu na lokalnu populaciju (0,02%)

Podaci Generalne direkcije za državljanstvo pokazuju da je od 2011. tursko državljanstvo dobilo 55 hiljada 583 sirijske izbjeglice, od toga je 25 hiljada maloljetnih osoba.Povezane vijesti