Azerbejdžanska vojska oslobađa okupirane teritorije

Dodaje se da je duž cijelog fronta nanesena ogromna šteta armenskim vojnim resursima i infrastrukturi te da armenskim snagama nedostaje opreme, oružja, municije i hrane.

1514443
Azerbejdžanska vojska oslobađa okupirane teritorije

Azerbejdžanska vojska i dalje nastavlja sa operacijama koje je pokrenula s ciljem oslobađanja okupiranog teritorija od armenskih snaga.

Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopćilo je da su tokom noći nastavljene akcije u pravcima Agderea, Fuzulija, Hadruta, Jabraila i Gubadlija.

Armenske snage, koje su artiljerijom i minobacačima otvorile vatru na odbrambenu liniju azerbejdžanske vojske, doživjele su značajne gubitke u pravcu Fuzulija, Jabraila i Gubadlija. Na tim pravcima, azerbejdžanska vojska je preuzela kontrolu nad važnim položajima.

Dodaje se da je duž cijelog fronta nanesena ogromna šteta armenskim vojnim resursima i infrastrukturi te da armenskim snagama nedostaje opreme, oružja, municije i hrane.

Iz Ministarstva odbrane Azerbejdžana su još naveli da je veliki broj armenskih vojnika odbio da učestvuje u sukobima te su dezertirali.Povezane vijesti