Odbor za stabilizaciju i pridruživanje: Vrijeme je da BiH intenzivira rad na ispunjavanju prioriteta

vropska komisija je pozvala BiH da što prije završi proces usvajanja Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH kao i usvajanje cjelodržavne strategije za upravljanje javnim finansijama

1535177
Odbor za stabilizaciju i pridruživanje: Vrijeme je da BiH intenzivira rad na ispunjavanju prioriteta

Peti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH održan je danas putem videokonferencije. Pozdravljajući do sada preduzete aktivnosti, Evropska komisija je poručila kako je vrijeme da BiH intenzivira rad na ispunjavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja EK kao i da njihova realizacija zahtijeva jaču političku uključenost, prenosi Anadolu Agency (AA).

Evropska komisija je pozdravila održavanje lokalnih izbora kao i pripreme za njihovu realizaciju u Mostaru. Istaknuta je važnost izrade Programa integrisanja BiH u EU, koja je započeta u oktobru.

Evropska komisija je pozvala BiH da što prije završi proces usvajanja Akcionog plana za reformu javne uprave u BiH kao i usvajanje cjelodržavne strategije za upravljanje javnim finansijama.

Komisija je istaknula kako je potrebno hitno adresirati nedostatke u funkcionisanju pravosuđa, a ključni koraci koje vlasti u BiH trebaju preduzeti su usvajanje zakona o VSTV-u, zakona o sudovima u BiH i zakona o sukobu interesa na državnom nivou.

Pozdravljeno je usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, a Komisija je pozvala vlasti u BiH da uspostave nacionalni mehanizam za sprečavanje mučenja i zlostavljanja kao i da usvoje zakon o ombudsmanu za ljudska prava.

Istaknuto je kako EU nastavlja podržavati BiH u upravljanju migrantskom krizom, te da i dalje nema poboljšanja u koordinaciji među nadležnim institucijama u BiH.

Komisija je istakla kako BiH treba jačati kapacitet vezano za ekonomsku politiku, te implementirati smjernice sa zadnjeg Ekonomsko-financijskog dijaloga. Pozdravljeno je imenovanje članova Vijeća za mjeriteljstvo BiH, a obaveza BiH ostaje izrada strategije za infrastrukturu kvaliteta. Komisija je pozvala BiH da povuče mjere za preferencijalni tretman domaćih ponuđača pri dodjeli javnih nabavki.

Među obavezama BiH ostaju usvajanje zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije, zakona o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima. BiH treba izraditi i usvojiti cjelodržavnu strategiju za zapošljavanje i strategiju za pametnu specijalizaciju.

Delegacija BiH je informisala Evropsku komisiju o poduzetim aktivnostima u BiH i uputila zahtjeve prema institucijama EU vezano za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora.

Petim sastankom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje kopredsjedavali su Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije, i Michela Matuella, šefica Odjela za Albaniju i BiH u DG NEAR.


Tagovi: #BiH

Povezane vijesti