Specijalizovana vijeća u Hagu objavila optužnicu protiv Thacija, Veselija, Selimija i Krasniqija

Potvrđena optužnica navodi da su Hashima Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična djela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodno

1522989
Specijalizovana vijeća u Hagu objavila optužnicu protiv Thacija, Veselija, Selimija i Krasniqija

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu objavila su optužnicu protiv Hashima Thacija, Kadrije Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija koji su 4. i 5. novembra nakon hapšenja dovedeni u pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova u Hagu.

Kako se navodi, sudija za prethodni postupak Specijalizovanih vijeća Kosova je 26. oktobra 2020. potvrdio optužnicu protiv Hashima Thacija, Kadrije Veselija, Rexhepa Selimija i Jakupa Krasniqija.

Dodaje se da u skladu sa pravilom 88(2) Pravilnika o postupku i dokazima pred Specijalizovanim vijećima Kosova potvrđena optužnica nije u tom trenutku obelodanjena, a sada je objavljena redigovana verzija potvrđene optužnice koja je dostupna javnosti.

Potvrđena optužnica navodi da su se ratni zločini nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišavanja slobode, surovog postupanja, mučenja i ubistva, kao i zločini protiv čovječnosti kao što su zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni vršili od najmanje marta 1998. do septembra 1999.

“Na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukešu i Cahanu u sjevernoj Albaniji, pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) izvršili su krivična djela iz optužnice nad stotinama civila i lica koji nisu učestvovala u neprijateljstvima. Žrtve su lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova, i to Srbi, Romi i Aškalije; katolici; civili za koje se vjerovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima; Albanci koji su podržavali Demokratsku ligu Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK; Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK, i lica koja su na osnovu svog trenutnog ili bivšeg zaposlenja važili za protivnike OVK”, navodi se u optužnici.

Potvrđena optužnica navodi da su Hashima Thaci, Kadri Veseli, Rexhep Selimi i Jakup Krasniqi individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična djela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila dio raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK.

Informacija o datumu i vremenu prvog pristupanja sudu Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasniqija, koje će se održati pred sudijom za prethodni postupak, će se objaviti uskoro.

Prvo pristupanje sudu se održava na javnoj sednici i može se pratiti putem video striminga na internet stranici Specijalizovanih veća Kosova

Nešto prije 16 sati danas Hashim Thaci, Kadri Veseli i Rexhep Selimi otputovali su u Hag u pratnji predstavnika Specijalnog suda avionom koji je poletio sa vojnog aerdroma u Slatini, kraj Prištine. Jakup Krasniqi je uhapsen juče u Prištini i prebačen u Hag.

Hashim Thaci je danas podnio ostavku na mjesto predsjednika Kosova i stavio se sudu na raspolaganje. I Kadri Veseli i Rexhep Selimi su se dobrovoljno predali.

U septembru ove godine je podignuta prva optužnica pred Specijalnim sudom u Hagu i to protiv Saliha Mustafe, pripadnika OVK-a, koji je uhapšen i prebačen u pritvor u Hagu. On se pred sudijom izjasnio da nije kriv za ratni zločin za koji se tereti.

Specijalizovana vijeća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova su privremenog karaktera sa konkretnim mandatom i nadležnošću u postupku za zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i druga krivična djela prema zakonima Kosova, koja su započeta ili izvršena na Kosovu u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. godine od strane građana Kosova ili Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv njih.

 


Tagovi: #sud u Hagu

Povezane vijesti