Zajednička operacija graničnih policija regiona

Policijska operacija je sprovedena u periodu od 24. maja do 6. juna na graničnom dijelu između Crne Gore i Albanije

Zajednička operacija graničnih policija regiona

U zajedničkoj policijskoj operaciji država regiona, koja je sprovedena u periodu od 24. maja do 6. juna na graničnom dijelu između Crne Gore i Albanije, spriječen je nezakonit prelazak granice 92 lica, dok je u istom periodu zaplijenjeno 333 kilograma skanka. 

U Podgorici su danas predstavljeni rezultati regionalne policijske akcije pod nazivom „Tuzi II i Sukobin I“. 
Iako su u fokusu ove akcije bile nezakonite migracije, policija je zaplijenila veliku količinu droge, a spriječen je i transport falsifikovanih vozila.

U operaciji su osim pripadnika crnogorske policije učestvovali i policajci iz Albanije, Austrije, BiH, Bugarske, Makedonije, Moldavije, Srbije, Slovenije, kao i pripadnici EUROPOL-a. 

„Operacije su bile usmjerene na suzbijanje migracija. One su prethodno veoma brižljivo planirane. One su realizovan na graničnom dijelu između Crne Gore i Albanije. Operacija je potpuno uspjela“, kazao je Vojislav Dragović, načelnik Odsjeka za nadzor državne granice u Sektoru granične policije Uprave policije Crne Gore.  

Velibor Vučinić, viši policijski inspektor u Odsjeku za nadzor državne granice Uprave policije Crne Gore, kazao je da u ovoj operaciji učestvovalo 93 policijska službenika.

„Koji su sprječavali nezakonite migracije i druge oblike međunarodnog kriminala. 92 lica su spriječena u nezakonitom prelasku granice. Imali smo i 79 lica koja su odustala od prelaska granice. Takođe, imali smo i krivično djelo krijumčarenje ljudi. Zaplijenjeno je 258 kilograma skanka u vodama između dvije države i uhapšena su četiri lica. Na kopnu je zaplijenjeno 75 kilograma skanka. Tokom operacije je bilo i falsifikovanje šasije na automobilu BMW, dok je takođe procesuirano jedno lice koje je imalo falsifikovanu američku saobraćajnu dozvolu“, objasnio je Vučinić. 

Direktor Programa za bezbjednost regiona (DCAF) Anton Travner istakao je da zajedničke operacije imaju više ciljeva, prije svega razmjenu iskustava: 

„Policajci iz različitih zemalja donose iskustva iz svojih zemalja. Takođe, ovdje je važno i međusobno povjerenje. Poruka široj javnosti je da policije u regiji mogu da rade zajedno i rade zajedno”. Povezane vijesti