Da li ste znali 77/2021

Da li ste znali da je prvi medicinski fakultet na svijetu osnovan u Kayseriju u 13. vijeku? Da li ste znali da je prvi medicinski fakultet na svijetu osnovan u Kayseriju u 13. vijeku?

1652652
Da li ste znali 77/2021
2.jpg

 

Medresa i bolnica, koju je sagradio, voljom Kilicarslanove kćeri Gevher Nesibe Sultan, njen stariji brat Gıyaseddin Keyhüsrev I 1206. godine, prvi je centar na svijetu koji je ujedno pružao medicinsko obrazovanje i zdravstvene usluge.

Gevher Nesibe Sultan zaljubila se u glavnog sipahiju palače ali njen stariji brat l. Gıyaseddin Keyhusrev im nije dozvolio da se vjenčaju. l.Gyyaseddin Keyhusrev poslao je glavnog sipahiju u rat i to je bio razlog njegove smrti. Gevher Nesibe, koja se razboljela nakon toga, oporučila je svom bratu da u njeno ime sagradi bolnicu kojoj se  ljudi mogu besplatno liječiti.

Gıyaseddin Keyhusrev I, koji je bio vrlo tužan zbog smrti svoje sestre, dao je da se sagradi bolnica između 1204. i 1206. godine, a medicinska škola između 1210. - 1214. godine. U ovoj bolnici su pored apoteke bili odjeli interne medicine, hirurgije i očne medicine kao i odjel za mentalne bolesti. Poznati turski ljekari tog perioda školovali su se i podučavali u ovoj medresi.

Bolnicu i medresu Gevher Nesibe kao muzej je organizovao Univerzitet Erciyes, a posjetiteljima je  kao Muzej medicinske historije Gevher Nesibe otvoren 1982. godine.Povezane vijesti