Turska gigantskim koracima od milja razvija svoju zračnu odbranu

Koristivši maksimalne domaće kapacitet, Turska ulaže velike napore za razvoj svoje odbrambene i protivzračne sposobnosti.

Turska gigantskim koracima od milja razvija svoju zračnu odbranu

Koristivši maksimalne domaće kapacitete, Turska ulaže velike napore za razvoj svoje odbrambene i protuzračne sposobnosti.

Turska vodi svestrane radove kako bi podmirila svoje lične potrebe za zračnom odbranom.

U okviru odbrambene i protuzračne mape puta, definisane od strane Turske, formiraju se modeli projekata kojima će se razviti odbrambene i protuzračne sposobnosti i to uz maksimalno korištenje domaćih kapaciteta. U okviru modela koji se razvijaju u zemlji, turske kompanije vode radove na razvoju odbrambene industrije s tim što dobijaju tehničku podršku kompanija, institucija i organizacija iz inostranstva.

Osim toga, definišu se planovi u vezi perioda serijske proizvodnje projekata čiji je dizajn i razvoj završen, a u kojem će aktivno učešće uzeti manja i srednja preduzeća (KOBI) i domaća industrija. Pored ASELSAN-a i ROKETSAN-a i druge kompanije odbrambene proizvodnje, koristivši svoje mogućnosti i iskustva, sprječavaju reinvestiranje i obezbjeđuju kontinuitet sektora i njegovu konkurentnost na inostranom tržištu.

 

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva u zračnoj odbrani je ¨ realizovati projekte koji će služiti u odbrambenoj industriji Turske iskoristivši domaći potencijal i iskustva¨.

U okviru ove strategije, sa NATO radnim grupama i saradnjom među zemljama na polju odbrambene industrije, blisko se prate metode koje se u svijetu koriste za razvoj i proizvodnju protuzračnih sistema.

Ako se uzmu u obzir potrebe u zemlji u vezi sistema koji su razvijeni u okviru Projekta Hisar, kao i njihove izvozne verzije, vode se radovi na razvoju ovih sistema dometa koji bi premašio 40 km.

Projektili vazduh-vazduh, koji će se razviti u okviru projekta Goktug, koristit će se na zemljanom sistemu koji je razvijen u okviru projekta Hisar.

Osim toga, bit će okončano testiranje u vezi integracije sistema, koji će se razviti u okviru projekta Korkut, na pomorske platforme. Na ovaj način će se u zemlji podmiriti sve potrebe turske mornarice.

 

 

Uspješno testiranje Hisara

 

Uspješno su okončani testovi protuzračnog sistema Hisar, koji je razvijen u saradnji ASELSAN-a i ROKETSAN-a uz koordinaciju Sekretarijata odbrambene industrije.

Protuzračni projektili, na kojima su uspješno izvršeni testovi niskog gradijenda (Hisar – A/15 km.) i srednjeg gradijenda (Hisar – O/25 km.) razvijeni su u cilju zaštite vojnih baza, luka, kompleksa i jedinica, kao i odbrane aviona sa pokretnim i statičnim krilima, pokretnih projektila, projektila bačenih iz zraka na kopno i bespilotnih letjelica.

Očekuje se da će Hisar – A u pogon stupiti 2020., a Hisar – O 2012. godine.

 

Korktom ćemo se štiti na moru

Sistem Korkut, koji se već počeo predavati inventaru komande pješadije, koristit će se u zaštiti borbenih brodova od projektila.

Uz podršku turske mornarice, Korkut-D sistem, prototip ovoga sistema, integrisan je na edukativni brod TCG S.Mehmetpaša.

Prilikom testiranja, sistem je uspješno automatski odgovorio sa svim funkcijama koje sadrži (utvrđivanje, praćenje i gađanje) bez ikakve intervencije operatera. Na površini mora je uništio metu koja se približavala brodu.

Strategija dalekometnih projektila

Turska će potrebu za dalekometnim protuzračnim projektilima u najskorije vrijeme podmiriti kupovinom projektila S-400 od Rusije.

Na srednjoročnom planu Turska će se orijentisati na razvoj sistema sa drugim zemljama a trenutno ASELSAN, ROKETSAN i EUROSAM rade na definisanju termina SAMP-T, koji će biti opsežniji od protuzračnih sistema.

Cilj je da se na dugoročnom planu razvije domaći protuzračni sistem.Povezane vijesti