TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

TRTVOTWORLD.COM je internet stranica Direkcije za vanjska emitiranja u okviru Turske Radiotelevizije (TRT). Prioritet web stranice, koja emitiranje vrši na 41 jeziku je da iz prve ruke prenese mišljenja i stavove Republike Turske u vezi nacionalnih i međunarodnih tema.

TRTVOTWORLD.COM, web stranica koja je rezultat činjenice da se osim emitiranja putem kratkih valova treba ustupiti i mjesto web stranicama, kako bi se stvorila harmonija između pojma vanjskog emitiranja i svjetskih medija, koji se digitaliziraju brzinom svjetlosti, u širokoj lepezi sadržaja pruža internet usluge na stranim jezicima. Vijesti u kategoriji regija, kultura, ekonomija, nauka i tehnologija, a koje se odnose na Tursku, svijet i regije prema kojima je emitiranje usredsrijeđeno, pomno se istražuju i selektivno objavljuju. Zahvaljujući novinskim agencijama koje prate zbivanja u Turskoj i svijetu, na našim stranicama se objavljuju nepristrasne, tačne i pouzdane informacije.

TRTVOTWORLD.COM je jedna od rijetkih informativnih web stranica koja pruža najnepristrasnije vijesti i informacije o Turskoj i aktuelnostima iz svijeta.