Testiranje za stipendije na IUS-u 27. marta

Testiranje je potpuno besplatno za sve učenike, te ne predstavlja uslov niti obavezu za upis na IUS. Kao i svake godine do sada, Fondacija za razvoj obrazovanja će obezbijediti prevoz i ručak za sve zainteresirane učenike.

1336937
Testiranje za stipendije na IUS-u 27. marta

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) već niz godina organizira testiranje za stipendije i Dan otvorenih vrata, koji će ove godine biti održani 27. marta, javlja Anadolu Agency (AA).

”Fondacija za razvoj obrazovanja“ Sarajevo, kao osnivač Univerziteta, svake godine obezbijedi više od 1.000 stipendija za zainteresirane potencijalne studente.

Testiranje je jedinstvena prilika za sve maturante da testiraju svoje znanje i pripreme se za buduće univerzitetske ispite te shodno rezultatu osvoje vrijednu stipendiju.

Testiranje je potpuno besplatno za sve učenike, te ne predstavlja uslov niti obavezu za upis na IUS. Kao i svake godine do sada, Fondacija za razvoj obrazovanja će obezbijediti prevoz i ručak za sve zainteresirane učenike.

Ovogodošnje testiranje je zakazano za petak, 27. mart 2020. godine sa početkom u 14 sati, a registracija je obavezna i obavlja se na stipendija.ius.edu.ba.

Uslovi za polaganje ispita su biti završni razred neke od četverogodišnjih srednjih škola, biti državljanin Bosne i Hercegovine ili neke od zemalja regiona, kandidati su obavezni pokazati identifikacijski dokument sa slikom na dan testiranja (lična karta, vozačka dozvola, pasoš), a kandidati mogu samo jednom polagati ispit.

Osim samog testiranja, 27. marta će biti upriličen i Dan otvorenih vrata, gdje će svi učenici imati priliku da se blisko upoznaju sa studijskim programima, akademskim i administrativnim osobljem te da sretnu i upoznaju trenutne studente i studentske klubove.

“Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je moderni hram znanja u srcu BiH. IUS je mjesto na kojem skoro 1.500 studenata iz 45 zemalja stvara savršen spoj njegovanja različitosti mnogih kultura, stvaranja neraskidivih prijateljskih veza, sticanja neophodne radne navike i iskustva, a sve to pod plemenitim plaštom najkvalitetnijeg i najsavremenijeg obrazovanja“, navodi se u saopćenju IUS-a.

Osnovala ga je “Fondacija za razvoj obrazovanja“ Sarajevo, a sastoji se od od ept fakulteta i 21 studijskog programa te posjeduje vlastiti, moderno opremljeni kampus. IUS primjenjuje četverogodišnji sistem obrazovanja, usklađen sa bolonjskim procesima.

Fakulteti koji čine IUS su Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA), Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS), Pravni fakultet (FLW) i Edukacijski fakultet (FEDU).

IUS je jedan od najvećih obrazovnih projekata na Balkanu, te je kao takav omogućio svojim studentima otvoreno, tolerantno, međunarodno okruženje, gdje mladi ljudi imaju priliku steći nova i razmijeniti postojeća znanja i iskustva sa studentima i profesorima, ali i sa renomiranim gostujućim predavačima.

U proteklih 15 godina, ova visokoobrazovna institucija ponudila je veoma kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na sva tri ciklusa studija, a Univerzitet se razvijao vrlo intenzivno i među prvima je u BiH nastavu prilagodio europskim standardima.

Tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija, studentima se nudi kvalitetan intelektualni ambijent na 21 studijskom programu u okviru pet fakulteta, od industrijskog inžinjeringa i kompjuterskih nauka, preko umjetnosti i društvenih nauka, prava, pa sve do poslovne administracije i humanističkih nauka.

IUS nudi nastavu na engleskom jeziku, priznatu i prepoznatu diplomu, omogućene studentske prakse, vannastavne aktivnosti i studentska druženja, a sve u cilju da studenti sutra budu oni koji će se moći izboriti za svoje mjesto u profesiji koju su izabrali.

Sticanje diploma, te intelektualno i kreativno sazrijevanje mladih koji su studirali na IUS-u omogućilo je veoma lako uključivanje tih talenata u svijet uspješnih profesionalaca, provjerenih stručnjaka i odgovornih građana bh. društva, ali i zemalja iz kojih dolaze i u koje su se vratili.

Kroz kvalitetno obrazovanje budućih kadrova različitih profila, poseban fokus IUS-a je na afirmiranju vlastitog rada i postignuća, ali i na uključivanju u međunarodnu univerzitetsku zajednicu te na dugoročnoj saradnji sa srodnim univerzitetima kroz različite projekte i programe.

Pri tome, IUS nastoji privući i zadržati kvalificirane predavače i administrativno osoblje koje daje znatan doprinos u oblastima svog djelovanja te omogućava učestvovanje u inovativnim istraživačkim projektima, a sve u cilju stalnog poboljšanja pružanja usluga studentima i društvenoj zajednici.

 Povezane vijesti