ABŞ-da Türkiyə mәdәniyyәti

ABŞ-da Türkiyə mәdәniyyәti

115415
ABŞ-da Türkiyə mәdәniyyәti

10

ABŞ-da Türkiyə mәdәniyyәti ...

ABŞ Chicago şәhәri Türk festivalına ev sahibliyi edib.

12-ci dәfә keçirilәn festivalda xalq rәqslәri və milli yemәklәr nümayiş etdirirlib.

Anadolu mədəniyyətini əks etdirәn rәqslәr Amerikalı tamaşaçıları valeh edib.

Türk mәtbәxinin әnәnәvi yeməyi dönәrin tәqdim olunduğu stend qarşısında isә uzun növbәlar müşaidә olunub.

İsti havadan təngә qәlәnlәr isә Maraş dondurması ilə sәrinlәnib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr