39 ölkәnin Baş konsulu İstanbulda törәdilәn terror aktını qınadı

39 ölkәnin Baş konsulu İstanbulda törәdilәn terror aktını qınadı