Türkiyə-Almaniya danışıqlarından sonra Aİ sərhədləri daxilində hüquqi pozuntular ön plana çıxdı