Türkiyә vә Rusiya Dağlıq Qarabağdakı atәşkәsә birgә nәzarәt edәcәk

Türkiyә vә Rusiya Dağlıq Qarabağdakı atәşkәsә birgә nәzarәt edәcәk