Türkiyәnin әn böyük mәscidinin açılışı

Türkiyәnin әn böyük mәscidinin açılışı