Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi Azәrbaycana dәstәk üçün video hazırlayıb

 

Türkiyәnin Milli Müdafiә Nazirliyi Azәrbaycana dәstәk üçün video hazırlayıb