Türkiyənin İzmir şәhәrindә opera ifaçıları xalq mahnılarını sәslәndirdilәr

Türkiyənin İzmir şәhәrindә  opera ifaçıları xalq mahnılarını sәslәndirdilәr