Türkiyә ermәnilәrinin patriarxı Sahak Maşalyan 1915-ci il hadisәlәri ilә bağlı bәyanat verib

Türkiyә ermәnilәrinin patriarxı Sahak Maşalyan 1915-ci il hadisәlәri ilә bağlı bәyanat verib