"Türkiyə bu alçaq təşkilata qarşı mübarizə aparan yeganə dövlətdir"