Tәhlükәsiz bölgә yaradıldı. Növbәdә nә var?

Tәhlükәsiz bölgә yaradıldı. Növbәdә nә var?