‘‘Sülh çeşmәsi’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә Rәsulaynda qarşıdurmalar yaşanıb

‘‘Sülh çeşmәsi’’ әmәliyyatı çәrçivәsindә Rәsulaynda qarşıdurmalar yaşanıb